Drukuj

 

Filtracja biologiczna

Dobrze dobrana filtracja biologiczna jest sercem każdego recyrkulatu, przy doborze takiej filtracji ważne jest nie tylko odpowiednio dobrane złoże biologiczne, ważne jest również aby złoże odpowiednio pracowało w toni biofiltra.

Dobrze zaprojektowany biofiltr charakteryzuje:

 • brak wymaganych czynności serwisowych (raz na jakiś czas czyszczenie komory)
 • złoże biologiczne nie ulega zużyciu

 

Filtracja mechaniczna

Filtr mechaniczny usuwa z systemu części stałe mniejsze niż 40-100 mikrometrów. Bardzo ważne jest żeby filtr był łatwy w czyszczeniu i nie wymagał zbyt dużej ilości czynności serwisowych.

Dobieramy rozmiar sita w zależności od rodzaju systemu oraz ilości podawanej karmy.

Przewymiarowane mikrosito generuje długookresowe straty w energii elektrycznej oraz wodzie.

Mikrosita wystarczy raz na jakiś czas umyć, nie wymagają okresowego opróżniania.

 

Dezynfekcja

Oferujemy dobór układów dezynfekujących wodę obiegową na dwa sposoby:

Dezynfekcja lampami UV:

 • sterowanie z licznikiem godzin pracy, sygnalizacja w przypadku awarii
 • wymaga okresowych wymian pakietów lamp (co ok 16 000 godz.)
 • wymaga okresowego czyszczenia komory

Dezynfekcja OZONEM :

 • sterowanie z licznikiem godzin pracy, sygnalizacja w przypadku awarii
 • możliwość zadawania wydajności i koncentracji generatora
 • brak czynności serwisowych

 

Rozdzielnice zasilająco-alarmujące

Oferujemy kompletne rozdzielnice od podłączenia zasilania obiektu do podłączenia odbiorników.

Rozdzielnica nie tylko zasila wszystkie odbiorniki biorące udział w produkcji ale również monitoruje ich stan. W przypadku awarii urządzenia użytkownik jest powiadamiany o dokładnej lokalizacji uszkodzenia.

Na dostarczonym z rozdzielnicą wyświetlaczu możemy również odczytywać pomiary parametrów wody na całej hodowli.

Montażu dokonują tylko osoby posiadające aktualne uprawnienia elektryczne.

 

System kontrolno-pomiarowy

Oferujemy rozwiązania firmy OxyGuard.

System OxyGuard Pacific służy do pomiaru parametrów jakościowych wody w trybie on-line.

Na systemie możemy odczytywać takie pomiary jak: tlen mg/l oraz % saturacji, temperatury, pH, Redox, CO2, TGP oraz zasolenia.

System może również lokalnie sterować urządzeniami np. natleniającymi.

Więcej szczegółów na stronie: www.tlenomierz.pl.

 

Karmniki automatyczne

Oferujemy karmniki automatyczne zarówno bezobsługowe z samoczynnym zasypem jak i częściowo zautomatyzowane. 

Więcej szczegółów na stronie: www.tlenomierz.pl.

 

Pompy

Dobór i dostawa pomp renomowanych producentów: Grundfos, Lowara, Flyght.

 • Pompy stopniowe o wysokim ciśnieniu wyjściowym
 • Pompy odśrodkowe o średnim ciśnieniu i dużej wydajności
 • Pompy śmigłowe o niskim podnoszeniu i bardzo dużej wydajności
 • Zapewniamy również serwis i dostawę części zamiennych

 

Sortownice, pompy do żywej ryby

Sortownice oraz pompy do żywych ryb są niezbędne w hodowlach recyrkulowanych ponieważ ryby wymagają częstego sortowania i rozdzielania ich do odpowiednich zbiorników.

Nasze projekty uwzględniają również zmniejszenie czasu i nakładu pracy na te czynności.

 

Natlenianie

Nasza oferta obejmuje również dobór i wykonanie wysoko-wydajnych systemów natleniających dla hodowli. Jednym z rozwiązań jest autorski system stożków głębinowych, pozwalający zaoszczędzić do 50 % kosztów energii elektrycznej. Oferujemy:

 • Projekt układu natleniającego
 • Dostawę osprzętu i urządzeń
 • Projekt układu dystrybucji tlenu do zbiorników produkcyjnych

 

 

 

 

Szczegóły: | Odsłony: 1193